Diễn biến mới của dự án trường đua ngựa ở Lâm Đồng

Line

Quyết định về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Mađagui chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm thực hiện dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã – Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành.

Dự án trường đua ngựa ở Lâm Đồng

Theo quyết định mới của UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Mađagui được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm (được thuê theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 và Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh) sang đất thương mại, dịch vụ để triển khai dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã – Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn.

Diện tích tổng cộng của đất được phép chuyển đổi là 6.570,5 m2, nằm tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai.

Tổ chức thuê đất có nhiệm vụ tuân thủ các quy định sau: sử dụng đất theo mục đích, diện tích và ranh giới quy định; duy trì tuân thủ các quy tắc về bảo vệ môi trường, tránh gây thiệt hại cho lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh; liên lạc với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện ký Phụ lục hợp đồng thuê đất và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định;…

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh đối với việc xác định giá cụ thể của đất để tính tiền thuê đất theo quy định, đồng thời tạo cơ sở cho Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Mađagui để triển khai dự án. Việc tính tiền thuê đất sẽ được bắt đầu tính từ ngày ban hành Quyết định này.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đang chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện việc bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Mađagui, đảm bảo rằng đất được bàn giao đúng theo ranh giới và diện tích quy định tại khoản 1 của Điều 1 trong Quyết định này.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án này. Theo quyết định, dự án đã được đổi tên thành “Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã – Mađagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn”.

Tổng vốn đầu tư cho dự án là 1.548 tỷ đồng, trong đó có vốn của Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã-Mađagui là 233,6 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động và vốn vay.

Diện tích thực hiện dự án là 69,8ha, trong đó có 1,8ha đường giao thông liên kết ba dự án, bao gồm Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã – Mađagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn; sân golf Hồng Lam Mađagui; trung tâm nuôi-huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai.