Lâm Đồng yêu cầu xử lý việc cho thuê đất Khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội

Line

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa mới đưa ra một quan điểm quan trọng về việc giảm tiền thuê đất tại hai Khu công nghiệp lớn của tỉnh, đó là Khu công nghiệp Lộc Sơn và Khu công nghiệp Phú Hội.
Theo ý kiến của UBND tỉnh, việc giảm tiền thuê đất là một biện pháp cần thiết để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu vực. Tuy nhiên, việc này cần được thực hiện một cách cẩn trọng và có hiệu quả để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật.
UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng xem xét và giải quyết vấn đề liên quan đến việc cho thuê đất, cho thuê lại đất và miễn giảm tiền thuê đất cho Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội.


Khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội. Ảnh: Bảo Lâm

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu và đề xuất các biện pháp cụ thể để thực hiện giảm tiền thuê đất một cách hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.
Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhấn mạnh rằng, dù đã có Quyết định giảm 30% tiền thuê đất cho Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội, nhưng các doanh nghiệp thuê lại đất từ công ty này không được hưởng lợi từ biện pháp giảm này. Điều này đang gây ra một số khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp.
Trước tình hình này, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn và hỗ trợ để UBND tỉnh có thể chỉ đạo ngành Thuế thực hiện giảm 30% tiền thuê lại đất cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Lộc Sơn và Khu công nghiệp Phú Hội, nhằm giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với các doanh nghiệp này.
Trên cơ sở những nỗ lực này, UBND tỉnh Lâm Đồng hy vọng rằng sẽ có những điều chỉnh và hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong các Khu công nghiệp của tỉnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương.