Quý 4/2023, số lượng giao dịch đất nền Lâm Đồng là 4.140

Line

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng mới đưa ra thông báo, cung cấp thông tin và dữ liệu về số lượng giao dịch và giá giao dịch các loại hình bất động sản được công chứng trên địa bàn tỉnh trong quý 4/2023, số lượng giao dịch đất nền Lâm Đồng là 4.140.

Số lượng giao dịch đất nền tỉnh Lâm Đồng quý 4/2023

Theo báo cáo, trong quý 4/2023, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 4.140 lô đất nền được ghi nhận trong các giao dịch thành công. Trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Bảo Lâm với 797 lô, Lâm Hà với 753 lô, Đức Trọng với 738 lô, Di Linh với 429 lô, và các huyện khác.

Ngoài ra, trong cùng quý khu vực này cũng ghi nhận 288 căn nhà ở riêng lẻ được chứng nhận qua công chứng, với số lượng tăng đặc biệt ở thành phố Đà Lạt (137 căn), huyện Đức Trọng (108 căn), và thành phố Bảo Lộc (40 căn).

Ngoài ra, cũng trong quý 4 vừa qua, Lâm Đồng đã chứng nhận thành công 10 căn hộ chung cư qua công chứng.

Trước đó, theo số liệu từ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, trong quý 1 và quý 2/2023, số lượng giao dịch đất nền đã lần lượt là 3.246 và 5.160.

Và trong quý 3 gần đây nhất, trên lãnh thổ của tỉnh Lâm Đồng đã có 4.930 lô đất nền được ghi nhận trong các giao dịch thành công.

Trong quý 3/2023, số lượng giao dịch đất nền Lâm Đồng tập trung chủ yếu tại các khu vực như huyện Bảo Lâm với 1.079 lô, huyện Lâm Hà với 807 lô, huyện Đức Trọng với 788 lô, huyện Di Linh với 699 lô, thành phố Đà Lạt với 419 lô, và thành phố Bảo Lộc với 362 lô.