Những chính sách mới về bất động sản có hiệu lực từ tháng 12/2023

Line

Tính từ tháng 12/2023, những chính sách mới chính thức có hiệu lực như các giao dịch trên 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2023, quy định mới về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình.

Những chính sách mới về bất động sản có hiệu lực từ tháng 12/2023

Chính sách mới: Các giao dịch trên 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Dựa trên Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn bằng hoặc vượt quá 400 triệu đồng yêu cầu báo cáo đến Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng từ mức hiện tại là 300 triệu đồng. Biện pháp này được áp dụng cho các tổ chức tài chính, tổ chức, và cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực phi tài chính như bất động sản, đổi tiền, với mục tiêu tăng cường kiểm soát và hiệu quả trong công tác phòng chống rửa tiền, đồng thời cũng nâng cao hiệu suất trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm rửa tiền cũng như công tác phòng, chống tội phạm nói chung.

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các tổ chức tài chính bao gồm ngân hàng, dịch vụ trung gian thanh toán (ví điện tử), công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đều phải tuân thủ quy định và báo cáo liên quan.

Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp phi tài chính cũng nằm trong danh sách bắt buộc báo cáo, bao gồm những hoạt động như kinh doanh trò chơi có thưởng, trò chơi trực tuyến trên mạng viễn thông và Internet, xổ số, và đặt cược.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, ngoại trừ các hoạt động như cho thuê, tái cho thuê bất động sản, cung cấp dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ pháp lý bởi luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, cũng như cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, và điều hành doanh nghiệp, đều phải báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên.

Quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Nghị định 78/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã điều chỉnh thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.

Theo quy định mới, Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ xác định thời hạn cho vay đối với từng dự án dựa trên kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, khả năng thu hồi vốn của từng dự án, và khả năng trả nợ của khách hàng.

Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định sẽ đảm bảo nguyên tắc đủ để bù đắp chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng từ ngày 22/12/2023. Tuy nhiên, mức lãi suất này không thấp hơn 85% so với lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ. Đồng thời, ngân sách nhà nước sẽ không chi trả lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay này.

Giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2023

Nội dung của Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2023 sẽ có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

Chính sách mới hi tiết cụ thể như sau: Người thuê đất theo quy định tại Điều 2 của Quyết định 25/2023/QĐ-TTg sẽ được giảm 30% trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) trong năm 2023. Điều này không áp dụng cho việc giảm trên số tiền thuê đất còn nợ từ các năm trước 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên sẽ được tính dựa trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) trong năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người thuê đất đã được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/ và có khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thì mức giảm 30% tiền thuê đất sẽ được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/ và khấu trừ theo quy định của pháp luật, trừ đi số tiền thuê đất đã được giảm theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg.

Quy định mới về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình

Ngay từ đầu tháng 12/2023, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 1:2023 QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình, được đưa vào hiệu lực theo Thông tư 09/2023/TT-BXD.

Theo quy chuẩn mới này, một số điều cần lưu ý liên quan đến phòng cháy chữa cháy bao gồm:

  • Trên mỗi tầng, tối thiểu một họng khô phải được bố trí để cung cấp nước chữa cháy cho tầng đó, đặc biệt là khi không thể đảm bảo các yêu cầu về chiều rộng khe hở giữa các bản thang và giữa các lan can tay vịn của bản thang.
  • Những công trình và nhà không bắt buộc phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy bên ngoài nếu chúng nằm trong phạm vi được phục vụ bởi các nguồn nước chữa cháy ngoại vi như bồn chữa cháy, bể chữa cháy, trụ nước chữa cháy ngoại vi, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo, cũng như các nguồn nước tương tự khác…