Sửa Luật Nhà ở, đất đai giúp thị trường bất động sản phục hồi?

Line

Kỳ vọng của các chuyên gia và doanh nghiệp là rằng khi Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản vào cuối năm 2023 và đưa chúng vào hiệu lực một cách nhanh chóng, điều này sẽ tạo nền tảng để thúc đẩy thị trường phục hồi và phát triển bền vững.

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản vào cuối năm 2023 tạo nền tảng để thúc đẩy thị trường phục hồi và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã cho biết trong thời gian gần đây, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt và kịp thời liên quan đến công việc rà soát và giải quyết khó khăn, rào cản nhằm thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh trên thị trường bất động sản. Cụ thể, việc ban hành Nghị quyết số 33 vào ngày 11/3/2023 đi kèm với các giải pháp cụ thể đã được thực hiện.

Đối với khía cạnh thể chế và pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tích cực hướng dẫn các bộ, ngành, trong đó có Bộ Xây dựng, thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Tổ chức tín dụng, và Luật Đấu thầu để trình Quốc hội xem xét.

Chính phủ cũng đã tiến hành việc bổ sung, sửa đổi và ban hành một loạt Nghị định nhằm giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, và tài chính. Ví dụ, Nghị định số 08 (ngày 5/3/2023) của Chính phủ đã sửa đổi và bổ sung một số quy định liên quan đến chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Nghị định số 10 (ngày 3/4/2023) của Chính phủ đã được sửa đổi và bổ sung để điều chỉnh một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Cuối cùng, Nghị định số 35 (ngày 20/6/2023) đã được sửa đổi và bổ sung để điều chỉnh một số quy định liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng của Bộ Xây dựng.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tổng thể hệ thống pháp luật cơ bản đã được điều chỉnh và bổ sung một cách hoàn thiện, nhằm tăng cường phân cấp, phân quyền, và cải thiện thủ tục hành chính, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đồng bộ hóa với hệ thống pháp luật. Điều này sẽ tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi và hành lang pháp lý mở rộng cho các dự án bất động sản.

Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao của Savills Việt Nam, đã lưu ý rằng các chính sách tài khóa và tiền tệ đang được điều chỉnh một cách hiệu quả. Chính phủ cùng với Thủ tướng đã ban hành nhiều chỉ đạo quyết liệt để giải quyết các khó khăn và tháo gỡ rào cản cho thị trường và doanh nghiệp bất động sản, ví dụ như Nghị định 08, Nghị quyết 33, Quyết định 388, và Nghị định 10.

Theo ông Khương, nếu Luật Đất đai 2023 được triển khai đúng tiến độ, dự kiến sẽ có hiệu lực trong nửa sau của năm tới, và điều này sẽ giúp giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến việc phê duyệt dự án tại các khu dân cư mới. Điều này sẽ đóng góp vào việc phục hồi nguồn cung nhà ở trong giai đoạn từ 2024 đến 2025. Ông Khương đặt nặng rằng “dự kiến trong 12 tháng tới, bất động sản sẽ bắt đầu trải qua những thay đổi tích cực vì các chính sách mới sẽ bắt đầu hiển hiệu quả đối với thị trường.”

Trong báo cáo mới công bố, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam kỳ vọng rằng khi Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản vào cuối năm 2023 và sớm thông qua và có hiệu lực, điều này sẽ tạo nền tảng và thúc đẩy sự phục hồi trên thị trường.

Mirae Asset đã đưa ra nhận định rằng, dựa trên các chu kỳ tăng giảm trong lịch sử thị trường bất động sản, thời gian giữa các chu kỳ thường là từ 6-7 năm. Tuy nhiên, vì tác động của đại dịch COVID-19 và các chính sách kiểm soát trái phiếu doanh nghiệp cùng với sự tăng lãi suất, khoảng cách giữa các chu kỳ có thể kéo dài hơn so với những diễn biến trước đây.

Hơn nữa, các đợt sóng bất động sản trong quá khứ thường đi kèm với các thay đổi trong chính sách. Do đó, Mirae Asset kỳ vọng rằng việc Quốc hội xem xét và thông qua sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản vào cuối năm 2023 và đưa chúng vào hiệu lực sớm sẽ tạo ra nền tảng để thúc đẩy sự phục hồi trên thị trường.

Theo TS. Đoàn Văn Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, để hồi phục và phát triển thị trường bất động sản, Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội từ sân chơi quốc tế. Chính phủ cũng cần xem xét việc nới lỏng chính sách, cho phép người nước ngoài tham gia vào sử dụng đất và mua sở hữu nhà ở và bất động sản du lịch theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều này sẽ đóng góp vào sự tăng cường tính thanh khoản của thị trường bất động sản trong bối cảnh hiện tại đang trầm lắng.