Mua bán đất nền Lâm Đồng cần lưu ý những khu vực nào?

Line

Mua bán đất nền Lâm Đồng cần lưu ý những khu vực nào? Sở hữu nhiều lợi thế về phát triển kinh tế và xã hội, các khu vực như Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc, và thành phố Đà Lạt tại tỉnh Lâm Đồng luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đến từ cả nội và ngoại tỉnh.

Giao dịch đất nền Lâm Đồng chủ yếu cần tập trung chủ yếu ở đâu?

Trong thời kỳ thị trường bất động sản sôi động hoặc trầm lắng, giao dịch đất nền tại các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng như Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc, và thành phố Đà Lạt luôn đứng đầu về sự quan tâm của các nhà đầu tư cả trong và ngoài tỉnh.

Trong năm 2022, thị trường bất động sản Lâm Đồng đã có sự tăng trưởng đáng kể với mức giao dịch đất nền đạt đỉnh cao trong quý 2/2022. Trong quý 1/2022, tổng số giao dịch đất nền trên toàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt 12.467 giao dịch, và trong quý 2/2022, con số này tăng mạnh lên 19.669 giao dịch.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã thống kê số lượng giao dịch đất nền Lâm Đồng trong quý 1/2022 tập trung chủ yếu tại các địa phương như huyện Lâm Hà với 3.077 giao dịch, huyện Di Linh với 1.826 giao dịch, huyện Đức Trọng với 1.648 giao dịch, thành phố Đà Lạt với 1.162 giao dịch, huyện Bảo Lâm với 1.105 giao dịch, và thành phố Bảo Lộc với 958 giao dịch.

Giao dịch đất nền Lâm Đồng chủ yếu cần tập trung chủ yếu ở đâu?

Trong thời kỳ thị trường sôi động nhất vào quý 2/2022, số lượng giao dịch đất nền Lâm Đồng tập trung chủ yếu tại các địa phương như huyện Lâm Hà với 4.126 giao dịch, huyện Bảo Lâm với 3.660 giao dịch, huyện Đức Trọng với 3.144 giao dịch, huyện Di Linh với 2.640 giao dịch, thành phố Đà Lạt với 1.398 giao dịch, và thành phố Bảo Lộc với 1.379 giao dịch.

Tuy nhiên, vào quý 3 và quý 4/2022, thị trường bất động sản đã gặp nhiều khó khăn với dòng vốn tín dụng hạn chế và lãi suất cho vay cao, dẫn đến sự giảm mạnh trong số lượng giao dịch đất nền Lâm Đồng, với 8.804 giao dịch và 6.633 giao dịch tương ứng.

Trong quý 1 và quý 2/2023, số lượng giao dịch đất nền Lâm Đồng đã tăng lên lần lượt là 3.246 giao dịch và 5.160 giao dịch. Gần đây, trong quý 3/2023, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 4.930 lô đất nền được giao dịch thành công.

Vào thời điểm thị trường trầm lắng như quý 3/2023, số lượng giao dịch đất nền Lâm Đồng tập trung chủ yếu tại huyện Bảo Lâm với 1.079 giao dịch, huyện Lâm Hà với 807 giao dịch, huyện Đức Trọng với 788 giao dịch, huyện Di Linh với 699 giao dịch, thành phố Đà Lạt với 419 giao dịch, và thành phố Bảo Lộc với 362 giao dịch.

Chờ đợi gì trong tương lai?

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho các địa phương thuộc cấp huyện, bao gồm cả những địa phương thường xuyên dẫn đầu về số lượng giao dịch đất nền trên địa bàn tỉnh.

Theo quy hoạch này, các địa phương đã được chỉ định cho việc triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch, v.v. Đồng thời, quy hoạch cũng xác định các khu vực sẽ được chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, trong đó bao gồm việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Mua bán đất nền Lâm Đồng những khu vực nào?

Vào ngày 2/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho thành phố Bảo Lộc.

Theo quy hoạch này, tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố Bảo Lộc là 23.396 ha, trong đó có 18.798 ha đất nông nghiệp và 4.597 ha đất phi nông nghiệp.

Dự kiến đến năm 2030, thành phố Bảo Lộc sẽ chuyển đổi khoảng 1.133,41 ha đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp và 21,85 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sẽ được sử dụng cho mục đích đất ở.

Hơn nữa, trong ngày 2/10, UBND tỉnh cũng đã thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho huyện Bảo Lâm.

Theo quy hoạch này, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Bảo Lâm là 146.272 ha, trong đó có 134.799 ha đất nông nghiệp, 11.468 ha đất phi nông nghiệp, và 5 ha đất chưa sử dụng.

Dự kiến đến năm 2030, huyện Bảo Lâm sẽ chuyển đổi khoảng 2.195,4 ha đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp và 5,67 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sẽ được sử dụng cho mục đích đất ở.

Trong sự kiện trước đó, vào ngày 29/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho huyện Đức Trọng.

Theo quy hoạch này, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Đức Trọng là 90.314 ha, trong đó có 78.548 ha đất nông nghiệp, 11.658 ha đất phi nông nghiệp, và 108 ha đất chưa sử dụng.

Dự kiến đến năm 2030, huyện Đức Trọng sẽ chuyển đổi khoảng 2.405,03 ha đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp và 17,55 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sẽ được sử dụng cho mục đích đất ở.

Tương tự, huyện Di Linh có quy hoạch đến năm 2030 với tổng diện tích đất tự nhiên là 161.316 ha. Trong đó, có 150.695 ha đất nông nghiệp, 10.570 ha đất phi nông nghiệp và 50 ha đất chưa sử dụng.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, huyện Di Linh sẽ chuyển đổi khoảng 1.464,07 ha đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, và 17,57 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sẽ được sử dụng cho mục đích đất ở.

Tương tự, huyện Lâm Hà có quy hoạch đến năm 2030 với tổng diện tích đất tự nhiên là 86.296 ha, bao gồm 86.296 ha đất nông nghiệp, 6.716 ha đất phi nông nghiệp và 15 ha đất chưa sử dụng.

Dự kiến đến năm 2030, huyện Lâm Hà sẽ chuyển đổi khoảng 946 ha đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, 240 ha đất sẽ trải qua cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp nội bộ, và 15,6 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sẽ được sử dụng cho mục đích đất ở. Quy hoạch đến năm 2030 cũng đưa vào sử dụng 340 ha đất chưa sử dụng.