07/2023: Lâm Đồng có 1.412 lô đất nền giao dịch thành công

Line

Vào ngày 4 tháng 8 năm 2023, Sở Tư pháp của tỉnh Lâm Đồng đã phát đi công văn báo cáo thông tin và dữ liệu về số lượng giao dịch cũng như giá giao dịch liên quan đến các loại hình Bất động sản qua các hoạt động công chứng và hợp đồng trong tháng 7 năm 2023.

07/2023: Lâm Đồng có 1.412 lô đất nền giao dịch thành công

Dữ liệu cho biết trong tháng 7 năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận thành công 1.412 lô đất nền và 148 căn nhà ở riêng lẻ thông qua quá trình công chứng.

Số liệu trên đã được tổng hợp từ báo cáo của toàn bộ 42 tổ chức hoạt động công chứng được đăng ký tại Sở Tư pháp.

Trước đó, vào ngày 5 tháng 7 năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã phát đi công văn báo cáo thông tin và dữ liệu về số lượng giao dịch cũng như giá giao dịch liên quan đến các loại hình Bất động sản qua hoạt động công chứng và hợp đồng trong tháng 6 năm 2023.

Cụ thể, trong tháng 6 năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận thành công 1.320 lô đất nền và 165 căn nhà ở riêng lẻ thông qua quá trình công chứng.

Số liệu trên đã được tổng hợp từ báo cáo của 39 tổ chức hoạt động công chứng được đăng ký tại Sở Tư pháp.

Theo thống kê từ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 4 năm 2023, trên lãnh thổ tỉnh này đã có tổng cộng 1.220 giao dịch đất nền và 100 giao dịch nhà ở riêng lẻ.

Khi bước sang tháng 5 năm 2023, số lượng giao dịch trên lãnh thổ tỉnh đã tăng lên 1.327 giao dịch đất nền và 173 giao dịch nhà ở riêng lẻ.

Số lượng giao dịch đất nền tại tỉnh tập trung chủ yếu tại các khu vực như huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, Đức Trọng, Di Linh, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt.

Nếu nhìn vào thống kê theo quý, trong quý 1 năm 2023, trên lãnh thổ tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tổng cộng 3.246 giao dịch đất nền và 287 giao dịch nhà ở riêng lẻ. Tuy nhiên, khi chuyển sang quý 2 năm 2023, số lượng giao dịch đã tăng lên 5.160 giao dịch đất nền và 327 giao dịch nhà ở riêng lẻ.