Dự án bất động sản vẫn được “bơm” nguồn vốn tín dụng.

Line

Chính phủ vừa gửi báo cáo tới các đại biểu Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giám sát chuyên đề và chất vấn với lĩnh vực ngân hàng.

Chính phủ vừa gửi báo cáo tới các đại biểu Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giám sát chuyên đề và chất vấn với lĩnh vực ngân hàng.

Theo báo cáo, năm 2023, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ước tính là khoảng 6,5% và lạm phát dự kiến là khoảng 4,5%, Ngân hàng Nhà nước đã định hướng mục tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm vào khoảng 14-15%, với khả năng điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và biến động.

Cho đến ngày 21/9, tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế đạt khoảng 12,65 triệu tỷ đồng, tăng 5,91% so với cuối năm 2022. Đến cuối tháng 7/2023, dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 2,71 triệu tỷ đồng, tăng 4,99% so với năm 2022, chiếm tỷ trọng 21,7% trong tổng dư nợ kinh tế.

Báo cáo cho biết rằng “Tăng trưởng tín dụng năm 2023 thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước, chủ yếu xuất phát từ việc cầu tín dụng giảm đi và khó khăn trong việc hấp thụ vốn từ phía doanh nghiệp và nền kinh tế”.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng tín dụng bất động sản chiếm tỷ trọng khoảng 21% trong tổng tín dụng nền kinh tế, do đó, sự tăng cao của tín dụng bất động sản có thể kéo theo tăng trưởng của tổng tín dụng. Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm, tín dụng bất động sản chỉ tăng 4,99%.

Trong đó, dư nợ kinh doanh bất động sản trong 7 tháng đầu năm đã tăng trưởng 18,95%, vượt qua tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022 (10,73%). Đây là mức tăng trưởng rất cao, gấp hơn 4 lần mức tăng trưởng của tổng tín dụng (4,54%).

Báo cáo cũng nêu rõ rằng, dư nợ tiêu dùng và tự sử dụng bất động sản chiếm tỷ trọng 65% trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản và đã giảm đi 1,36%. Đây là năm đầu tiên trong 3 năm gần đây xuất hiện sự giảm sút, trong khi cuối năm 2022 đã tăng hơn 31%.

Điều này cho thấy rằng nguồn vốn tín dụng đang tập trung chủ yếu vào phía cung cấp của thị trường bất động sản, trong khi nhu cầu vay tiền để mua bất động sản với mục đích tiêu dùng hoặc sử dụng bản thân của thị trường đang giảm đi.

Sự tiến triển này cho thấy rằng những nỗ lực để giải quyết khó khăn trong thị trường đã bắt đầu có hiệu quả. Các vấn đề pháp lý liên quan đến các dự án bất động sản đã dần được giải quyết, giúp cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng của các nhà phát triển dự án.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tổng thể khó khăn, nhu cầu mua nhà để ở hiện không phải là ưu tiên hàng đầu của người mua. Ngoài ra, cấu trúc sản phẩm trên thị trường bất động sản chưa được điều chỉnh một cách hợp lý, với sự dư thừa ở phân khúc sản phẩm cao cấp và thiếu hụt ở các nhà ở giá rẻ, phù hợp với nhu cầu của người dân.

Thêm vào đó, các dự án bất động sản gặp khó khăn về pháp lý không đáp ứng được điều kiện để được tài trợ bằng tín dụng, dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn.

Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý về tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản đang có xu hướng tăng so với cuối năm trước (từ 1,8% tháng 7/2022 lên 2,58% tháng 7/2023).

Để kiểm soát rủi ro trong tín dụng bất động sản, Ngân hàng Nhà nước đã và sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp giám sát, đảm bảo tính an toàn của hệ thống. Cụ thể, đây bao gồm việc tiến hành kiểm tra định kỳ và liên tục đối với hoạt động của các đơn vị trong hệ thống và xây dựng các báo cáo giám sát an toàn định kỳ đối với các đối tượng và nhóm đối tượng được giám sát. Sẽ có sự tăng cường giám sát tốc độ tăng trưởng dư nợ và chất lượng tín dụng trong các lĩnh vực có rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Cuối cùng, sẽ có việc tăng cường thanh tra và kiểm tra để đảm bảo rằng hoạt động cấp tín dụng trong các lĩnh vực có rủi ro tiềm ẩn đã được tính vào kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm.