Phó Thủ tướng yêu cầu thống nhất việc áp dụng phương pháp định giá đất: “Cần thực hiện một cách chính xác và phù hợp với giá trị thị trường”

Line

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định rằng việc vi phạm trong việc định giá đất chủ yếu xuất phát từ việc sử dụng sai phương pháp hoặc dữ liệu đầu vào không khách quan, minh bạch và chính xác.

Vào chiều ngày 7/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp kết hợp trực tiếp và trực tuyến để thảo luận về dự thảo Nghị định sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, liên quan đến việc quy định giá đất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, việc cấp đất để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội đang đối mặt với nhiều khó khăn do những bất cập và hạn chế trong quá trình định giá đất. Tình trạng định giá không chính xác đã dẫn đến sự thất thoát nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Ông cũng lý giải rằng các sai phạm trong việc định giá đất chủ yếu xuất phát từ việc sử dụng sai phương pháp hoặc dữ liệu đầu vào không đảm bảo tính khách quan, minh bạch và độ chính xác.

Nguyên nhân khác là do việc áp dụng và sử dụng phương pháp định giá phức tạp cùng với cơ sở dữ liệu giá đất trên thị trường chưa được bổ sung đầy đủ và đáng tin cậy, dẫn đến mỗi phương pháp có thể cho ra kết quả khác nhau.

Theo ông Trần Hồng Hà, trong khoảng thời gian gần đây, việc thông qua Luật Đất đai sửa đổi đã tạo nên một cơ sở pháp lý quan trọng để thiết lập cơ sở dữ liệu giá đất và xây dựng bản đồ giá trị đất đai, từ đó tạo nền tảng cho việc áp dụng các phương pháp định giá.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, trong tương lai gần, các cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn định giá cần phải thống nhất về việc chọn lựa và áp dụng phương pháp định giá đất kết hợp với kiểm chứng thích hợp. Điều này sẽ đảm bảo tính trung thực, khách quan, và tuân thủ nguyên tắc “sát, đúng, phù hợp với giá trị thị trường”, đồng thời tránh phụ thuộc quá mức vào ý chí cá nhân. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn và định giá đất cần phải có sự tin tưởng từ phía cơ quan thực thi pháp luật.

Trong cuộc họp, đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin rằng, theo Nghị định 44, có tổng cộng 5 phương pháp định giá đất, bao gồm: So sánh trực tiếp; chiết trừ; thu nhập; thặng dư; hệ số điều chỉnh giá đất. Thông qua công tác định giá đất cụ thể, giá đất đã được điều chỉnh một cách cơ bản để phù hợp với giá trị thị trường, từ đó giảm thiểu thất thu cho ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của những người sở hữu đất bị thu hồi.

Trải qua hơn 9 năm thực hiện, đã có những hạn chế và vấn đề tồn tại liên quan đến các quy định về phương pháp định giá đất. Một số địa phương gặp khó khăn trong việc thực hiện và áp dụng, ảnh hưởng đến quá trình xác định giá đất. Một số phương pháp xác định giá đất chưa phù hợp với tình hình thực tế, thông tin thị trường không minh bạch, và quyền sử dụng đất chưa rõ ràng. Tất cả những điều này chưa thực sự phản ánh công tác quản lý Nhà nước về giá đất trong tình hình chưa hoàn thiện cơ sở dữ liệu về giá đất…

Do những hạn chế này, đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44 là cần thiết để điều chỉnh các quy định về phương pháp định giá đất và thay đổi trình tự xác định giá đất cụ thể. Mục tiêu là hoàn thiện quy trình định giá đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng nguồn đất và hướng dẫn các địa phương thực hiện việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 của Chính phủ.

Mục đích chính của việc sửa đổi và bổ sung các quy định về phương pháp định giá đất là tạo điều kiện phù hợp với tình hình thực tế, thông tin và dữ liệu có sẵn, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai tại các địa phương. Điều này cũng giúp giải quyết các vấn đề, khó khăn còn tồn đọng trong công tác định giá đất, đồng thời tăng cường thu ngân sách.

→ Xem thêm: Định giá sai giá trị bất động sản: Rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào bất động sản