Nửa cuối năm 2023: Có hơn 80.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn

Line

Trong nửa cuối năm 2023, tổng giá trị của các trái phiếu sắp đến hạn sẽ là 158.500 tỷ đồng. Trong số này, hầu hết giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc vào lĩnh vực bất động sản, với tổng giá trị là 80.952 tỷ đồng (chiếm 51% tổng giá trị).

Nửa cuối năm 2023: Có hơn 80.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), đến ngày công bố thông tin 30/6/2023, đã có 13 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp được ghi nhận trong tháng 6, với tổng giá trị là 8.170 tỷ đồng.

Trong số này, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với tổng giá trị phát hành là 3.880 tỷ đồng (chiếm 47,5%). Được chia thành ba lô trái phiếu, Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 đóng góp 2.250 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Taseco đóng góp 130 tỷ đồng và CTCP Vinam Land đóng góp 1.500 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được ghi nhận là 42.783 tỷ đồng. Trong đó, có 7 đợt phát hành trái phiếu công chúng với giá trị 5.521 tỷ đồng (chiếm 12,9% tổng giá trị phát hành) và 35 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 37.262 tỷ đồng (chiếm 87,1%).

Trong tổng giá trị phát hành trái phiếu, trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 54,5% và gần 23.317 tỷ đồng được huy động.

Ngược lại, tính đến ngày 30/6, các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trị giá 31.591 tỷ đồng trong tháng 6. Đây là mức mua lại cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng gần 39% so với giá trị mua lại trong tháng 5.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 110.448 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 158.500 tỷ đồng. Phần lớn giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc vào nhóm bất động sản với 80.952 tỷ đồng (chiếm 51%), tiếp theo là nhóm Ngân hàng với 27.261 tỷ đồng (chiếm 17,2%).

GT phát hành theo nhóm ngành 2023 (YTD)

Vào ngày 17/5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30, hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký và giao dịch trái phiếu riêng lẻ trên thị trường trong nước. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Các quy định mới này được kỳ vọng sẽ tăng cường thanh khoản cho thị trường trái phiếu riêng lẻ thứ cấp, đồng thời nâng cao sự minh bạch và chuẩn hóa của thị trường này, theo đánh giá của VBMA.

Tuy nhiên, theo VBMA, một trong những điểm đáng quan ngại của các thành viên thị trường là quy định thời hạn 3 tháng tính từ ngày 16/6 để hoàn thành thủ tục đăng ký, lưu ký và giao dịch trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ được phát hành theo Nghị định 153 và Nghị định 65. Cần có các hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý để đảm bảo việc thực hiện quy định này trong thực tế.

Theo báo cáo chiến lược 6 tháng cuối năm của VnDirect, các doanh nghiệp bất động sản đã tích cực mua lại trái phiếu doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, VnDirect nhận thấy rủi ro về khả năng thanh toán của các doanh nghiệp bất động sản đã giảm đi một phần khi các doanh nghiệp đã gia hạn thời gian đáo hạn trái phiếu và kéo dài nợ ngân hàng theo Nghị định số 08/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 33/2023/NQ-CP. Tuy nhiên, vấn đề về thanh khoản của các doanh nghiệp bất động sản vẫn là một vấn đề đáng lo ngại khi nhiều doanh nghiệp vẫn chậm trả lãi và gốc trái phiếu do gặp khó khăn trong việc tái cấp vốn cùng với việc doanh số bán hàng giảm mạnh do tình hình thị trường.

Tham khảo: Dự báo đến 2024 bất động sản sẽ khởi sắc?