Không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư – Luật Nhà ở (sửa đổi) mới

Line

Tương tự các luật hiện hành, Luật Nhà ở (sửa đổi) mới không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư theo quy định của Quốc hội, mà chỉ xác định thời hạn sử dụng nhà chung cư.

Không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư mà chỉ xác định thời gian sử dụng

Tổng Liên đoàn Lao động được làm nhà ở xã hội

Ngày 27/11, với sự tham gia của 423/468 đại biểu trong cuộc biểu quyết, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi). Luật này, gồm 13 chương và 198 điều, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025.

Trước khi quyết định thông qua Luật Nhà ở, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết đối với hai điều riêng biệt, đó là Điều 45 và Điều 80.

Theo quy định của Điều 80, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò là cơ quan quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, sử dụng nguồn tài chính từ tổ chức công đoàn để cung cấp nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thuộc đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.

Điều 45 đã mở rộng phạm vi đối tượng được phép thuê nhà ở công vụ, cụ thể bằng cách bổ sung “công chức, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu và các công tác khác trong tổ chức cơ yếu, nhận lương từ ngân sách nhà nước và thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển, hoặc biệt phái đến làm việc tại các khu vực khó khăn như xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo”.

Liên quan đến quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đóng vai trò là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trong bản tóm tắt giải trình, tiếp thu, và điều chỉnh dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết điều này được thiết lập để bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Ông Tùng nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc chăm sóc và đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là quyền lợi liên quan đến chỗ ở, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút sự tham gia của công nhân và người lao động trong hoạt động của Công đoàn.

“Phương án này đã đạt được sự đồng thuận cao từ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và được đa số ý kiến đại biểu Quốc hội ủng hộ,” ông Tùng thông tin.

Liên quan đến yêu cầu chung về phát triển và quản lý sử dụng nhà ở, ông Hoàng Thanh Tùng đã chỉ ra rằng dự thảo đã điều chỉnh phạm vi khu vực mà các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, hoặc cho thuê, và tăng cường quyền lực phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc đưa ra quyết định về vấn đề này.

Cụ thể, tại các khu vực như phường, quận, thành phố thuộc các loại đô thị đặc biệt, loại I, loại II và loại III, chủ đầu tư của dự án xây dựng nhà ở bắt buộc phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, hoặc cho thuê.

Đối với các khu vực khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương để xác định liệu chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có nên xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, hoặc cho thuê, hay có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để người dân tự xây dựng nhà ở.

Không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư mà chỉ xác định thời gian sử dụng

Dự thảo Luật không đặt ra thời hạn sở hữu nhà chung cư mà chỉ xác định thời hạn sử dụng nhà chung cư dựa trên việc kế thừa từ Luật Nhà ở hiện hành.

Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo thông tin trong hồ sơ thiết kế, phải được rõ ràng ghi chép trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền, tuân theo các quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn sử dụng này được tính từ thời điểm nghiệm thu nhà chung cư và bắt đầu tính theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Khi nhà chung hết thời hạn sử dụng và có nguy cơ sập đổ, việc phá dỡ sẽ được thực hiện. Trong trường hợp này, giá trị của ngôi nhà giảm xuống không còn, nhưng giá trị quyền sử dụng đất ở vẫn được ổn định theo quy định của Luật Đất đai. Người dân sẽ tiếp tục được bồi thường theo nguyên tắc và nội dung mà dự thảo Luật đề cập, đảm bảo tính thống nhất với Luật Đất đai.