Gần 2 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào ngành bất động sản

Bất động sản xếp thứ hai trong việc thu hút vốn FDI, với tổng số vốn đầu tư đạt gần 1,94 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 9,6% tổng vốn đầu tư đã được đăng ký. Tuy nhiên, số liệu này giảm đi 45% so với cùng kỳ.

Theo dữ liệu từ Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 9 tháng đầu năm, tính đến ngày 20/9, tổng số vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt gần 20,21 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Trong khoảng thời gian đó, có 2,254 dự án mới đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng 66,3% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là hơn 10,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,6% so với cùng kỳ. Đồng thời, có 2,539 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 47% so với cùng kỳ.

Mặc dù vốn đầu tư điều chỉnh trong 9 tháng giảm đi 37,3% so với cùng kỳ, nhưng xu hướng này đã có sự cải thiện so với mức giảm 39,7% trong 8 tháng.

Ngoài ra, số lượng dự án điều chỉnh vốn vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc gia. Trong số này, ngành công nghiệp chế biến và chế tạo là ngành dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 14 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 69,3% tổng số vốn đầu tư đã được đăng ký và tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,94 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 9,6% tổng số vốn đầu tư đã được đăng ký, nhưng giảm đi 45% so với cùng kỳ. Các ngành tài chính và ngân hàng cùng với ngành bán buôn và bán lẻ lần lượt xếp thứ ba và thứ tư, với tổng số vốn đầu tư đã đăng ký lần lượt là gần 1,54 tỷ đô la Mỹ (tăng gấp gần 63,8 lần) và gần 734 triệu đô la Mỹ (tăng 18,7%).

Về vị trí địa lý của các dự án đầu tư, Hà Nội dẫn đầu với tổng số vốn đầu tư đã đăng ký gần 2,53 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 12,5% tổng số vốn đầu tư đã đăng ký và tăng gấp 2,46 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hải Phòng xếp thứ hai với tổng số vốn đầu tư đã đăng ký gần 2,21 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10,9% tổng số vốn đầu tư cả nước, tăng 82,4% so với cùng kỳ. Tiếp theo là TP.HCM, Bắc Giang, Bình Dương, và các vùng khác.

Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài đã đạt hơn 15,9 tỷ đô la Mỹ, đây là con số cao nhất trong giai đoạn từ 2018 đến 2023.

Các đối tác đầu tư truyền thống như Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) chiếm tới 78,8% tổng giá trị vốn đầu tư của cả nước. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng số vốn đầu tư hơn 3,98 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 19,7% tổng giá trị vốn đầu tư vào Việt Nam. Trung Quốc đứng thứ hai với 2,92 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14,5% tổng giá trị vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ ba với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 14,3% tổng giá trị vốn đầu tư.