Chỉ đạo mới nhất về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS

Line

Công điện 469/CĐ-TTg năm 2023 vừa được Chính Phủ ban hành nhằm tháo gỡ và thúc đẩy sự phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững của thị trường bất động sản.

Chỉ đạo mới nhất về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS

Theo Công điện, tình hình thị trường bất động sản hiện nay được nêu rõ như sau:

Thị trường bất động sản đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái kinh tế và tác động trực tiếp đến nhiều ngành kinh tế, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và có tác động lớn đến sự ổn định kinh tế toàn cầu, tăng trưởng và phát triển xã hội, cũng như tạo ra việc làm.

Việc quản lý và phát triển thị trường bất động sản một cách hiệu quả sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và sử dụng tài nguyên nội địa quan trọng, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, thị trường bất động sản vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan như dịch bệnh, sự biến đổi trong chu kỳ tăng trưởng của thị trường, sự giảm tăng trưởng kinh tế và khó khăn trong việc tiếp cận thị trường.

Ngoài ra, các nguyên nhân chủ quan cũng đóng vai trò quan trọng, bao gồm:

→ Quy trình lập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chậm; khó khăn trong việc điều chỉnh dự án đầu tư;

→ Chậm trong việc triển khai và thực hiện dự án, kéo dài thời gian;

→ Khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn từ trái phiếu và chứng khoán;

→ Vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội, cải tạo và xây dựng lại các tòa nhà chung cư chưa đáp ứng đủ yêu cầu;

→ Khó khăn trong việc xác định giá đất;

→ Một số địa phương thiếu sự chủ động và quyết liệt trong việc chỉ đạo và giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, cũng như trong việc phối hợp với các cơ quan Trung ương để giải quyết các khó khăn;

→ Thiếu sự minh bạch trong thông tin thị trường;

→ Cơ cấu sản phẩm bất động sản chưa được điều chỉnh một cách hợp lý;

→ Sự chồng chéo và thiếu sự thống nhất, đồng bộ trong việc áp dụng pháp luật.

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan và đơn vị thực hiện các nhiệm vụ để tháo gỡ và thúc đẩy sự phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững của thị trường bất động sản.

Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư dự án bất động sản tiếp cận nguồn vốn tín dụng

Theo Công điện 469/CĐ-TTg năm 2023, Chính phủ đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho Ngân hàng

Nhà nước như sau:

– Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tín dụng giảm chi phí để giảm mức lãi suất huy động và cho vay, đồng thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Điều này nhằm thúc đẩy mở rộng tín dụng phù hợp với xu hướng giảm lạm phát và yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

– Chủ trì và phối hợp triển khai Chương trình tín dụng trị giá 120 nghìn tỷ đồng, trong đó, 04 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ đảm nhận vai trò chủ lực theo Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần khác tích cực tham gia thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”.

– Tổ chức triển khai và theo dõi chặt chẽ việc tái cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Đồng thời, quy định việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nhằm hướng dẫn và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh (nếu có).

– Tăng cường kiểm tra và đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản.

– Chủ trì và phối hợp đề xuất giải quyết các khó khăn và tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực quản lý thị trường bất động sản, đặc biệt đối với những vấn đề phát sinh vượt quyền hạn.

Tóm lại: Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Ngân hàng Nhà nước có 05 nhiệm vụ trọng tâm như đã đề cập. Trong số đó, một nhiệm vụ quan trọng là tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng.