Trong tháng 8/2023, có bao nhiêu lô đất nền Lâm Đồng đã giao dịch thành công?

Line

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng phát hành công văn thông tin và dữ liệu về số lượng giao dịch và giá trị giao dịch các loại Bất động sản trong tháng 8/2023 thông qua các hoạt động công chứng và hợp đồng.

Trong tháng 8/2023, tại tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận thành công 1.531 lô đất nền và 107 căn nhà ở riêng lẻ thông qua việc công chứng.

Trong tháng 8/2023, tại tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận thành công 1.531 lô đất nền và 107 căn nhà ở riêng lẻ thông qua việc công chứng

Các giao dịch đất nền chủ yếu tập trung tại các khu vực như huyện Đức Trọng, huyện Bảo Lâm, huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, huyện Di Linh,…

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp thông tin về số liệu giao dịch nhà đất trong các tháng 4, 5, 6 và 7 trên toàn tỉnh.

Cụ thể, trong tháng 4/2023, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 1.220 giao dịch đất nền và 100 giao dịch nhà ở riêng lẻ. Vào tháng 5/2023, lượng giao dịch đã tăng lên 1.327 giao dịch đất nền và 173 giao dịch nhà ở riêng lẻ trên toàn tỉnh.

Trong tháng 6/2023, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 1.320 lô đất nền và 165 căn nhà ở riêng lẻ giao dịch thành công qua công chứng. Tháng 7 cũng ghi nhận 1.412 lô đất nền và 148 căn nhà ở riêng lẻ giao dịch thành công trên toàn tỉnh.

Nếu xem xét theo quý, trong quý 1/2023, tỉnh Lâm Đồng có tổng cộng 3.246 giao dịch đất nền và 287 giao dịch nhà ở riêng lẻ. Sang quý 2/2023, lượng giao dịch đã tăng lên 5.160 giao dịch đất nền và 327 giao dịch nhà ở riêng lẻ.