Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước gấp rút sửa đổi Thông tư 06/2023/TT-NHNN

Line

Thủ tướng Chính phủ gửi yêu cầu tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cần thực hiện kiểm tra và điều chỉnh gấp Thông tư số 06/2023/TT-NHNN để loại bỏ các quy định gây khó khăn. Thay vào đó, việc điều chỉnh cần hoàn thành trước ngày 25/8/2023, nhằm mục tiêu tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn tín dụng.

Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính, đã ký văn bản số 756/TTg-KTTH ngày 23/8/2023 nhằm đề nghị báo cáo về kết quả thực hiện hướng dẫn từ lãnh đạo Chính phủ.

Văn bản này nêu rõ rằng: Trong Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 18/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, dựa trên cơ sở của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật liên quan khác, để kiểm tra và điều chỉnh, bổ sung các quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 21/8/2023.

Trong văn bản số 115/TTg-KTTH ngày 22/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện gấp nhiệm vụ từ Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 18/8/2023, và báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 24/8/2023.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước gấp rút sửa đổi Thông tư 06/2023/TT-NHNN

Xem xét đề xuất trong Tờ trình số 120/TTr-NHNN ngày 22/8/2023 liên quan đến việc thực hiện chỉ đạo từ Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 18/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo sau đây:

Thủ trưởng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu theo dõi chặt chẽ, nắm vững tình hình để có sự chủ động, linh hoạt, và đúng thời điểm trong việc quản lý và điều hành, đồng thời áp dụng những biện pháp chính xác và hiệu quả để tập trung giải quyết khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và nguồn sinh kế cho người dân. Thêm vào đó, sự quan tâm và chỉ đạo ưu tiên cần được tăng cường hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng kết hợp với bảo đảm ổn định kinh tế tổng thể, kiểm soát lạm phát, và duy trì sự cân đối quan trọng của hệ thống kinh tế và phúc lợi xã hội, như được quy định trong Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 7/8/2023 của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố hiệu quả và hiệu suất của công tác chỉ đạo và quản lý; đặc biệt quan trọng là tuân thủ trách nhiệm, đạo đức, và kỷ luật hành chính. Đồng thời, việc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ đã được giao phải diễn ra kịp thời và hiệu quả, không được trốn tránh hay trì hoãn. Ngân hàng Nhà nước cần thể hiện tính năng động và nhanh nhạy hơn trong việc áp dụng chính sách, với sự sẵn sàng lắng nghe và cầu thị, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề khó khăn, bất cập mà các cấp chính quyền địa phương, phương tiện truyền thông, dư luận, cộng đồng, doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại đã đề cập, báo cáo, hoặc đề xuất.

Khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư 06, hoàn thành trong ngày 25/8/2023

Theo hướng dẫn từ Thủ tướng Chính phủ, tại cuộc họp ngày 17/8/2023 chủ trì bởi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, các Hiệp hội, trong đó có Hiệp hội Bất động sản và đại diện của doanh nghiệp, đã đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và điều chỉnh theo thẩm quyền các quy định tương quan tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023. Đề xuất này liên quan đến việc giải quyết những vấn đề gặp phải bởi doanh nghiệp, đặc biệt tại các khoản 8, 9, 10 của Điều 8 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được điều chỉnh, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN) và các quy định có liên quan.

Dựa trên các quy định hợp pháp, sự điều chỉnh, bổ sung các quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN nằm trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định. Chính phủ đã đồng thuận về hướng đi này và yêu cầu rõ ràng về việc thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo rằng nhu cầu tài chính hợp pháp, chính đáng và tuân theo quy định pháp luật được hỗ trợ bằng cách tạo ra môi trường thuận lợi nhất để tiếp cận vốn tín dụng, gia tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành một quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về các kiến nghị từ các Hiệp hội, doanh nghiệp và ngân hàng, cũng như xem xét các nội dung liên quan mà báo chí, dư luận và cả người dân, doanh nghiệp đều quan tâm và phản ánh như đã trình bày trước đó. Dựa trên khung luật của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật về tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật liên quan, cùng với thẩm quyền quy định và tình hình thực tế, ngân hàng sẽ tiếp thu, thực hiện một cách khẩn trương, nhanh chóng việc rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023. Mục tiêu của việc này là ngưng áp dụng các quy định tạo khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính một cách cương quyết. Ngân hàng sẽ không để lại bất kỳ sự không rõ ràng hoặc hiểu sai lệch về quy định cho đến khi có văn bản pháp luật khác quy định về vấn đề này, như đề xuất đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra trong Tờ trình số 120/TTr-NHNN ngày 22/8/2023. Mục tiêu cuối cùng là nhanh chóng và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận vốn tín dụng. Hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, và bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Toàn bộ quá trình này phải được hoàn thành trước ngày 25/8/2023. Đồng thời, sẽ có sự tăng cường giám sát, kiểm tra, và xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để đảm bảo tránh việc xảy ra các vi phạm hay tình huống tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc Phó Thủ tướng Lê Minh Khái để kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo từ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cùng lúc, Văn phòng Chính phủ cũng đang tiến hành việc đôn đốc và kiểm tra thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ đã được giao, và sẽ kịp thời báo cáo kết quả tới Thủ tướng Chính phủ.