Thống nhất phương án thiết kế đoạn cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Line

Theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về phương án thiết kế cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, vào ngày 2/10, UBND tỉnh đã thống nhất về việc thiết kế khớp nối điểm đầu tuyến và điều chỉnh tim tuyến đoạn từ Km171+00 đến Km178+00. Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương sẽ được triển khai theo phương thức PPP và UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh phối hợp với Liên danh Nhà đầu tư đề xuất dự án cập nhật và hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi cho cả hai dự án cao tốc: đoạn Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương để trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định.

Thống nhất phương án thiết kế cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Trước đó, để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xem xét phương án thiết kế dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, Sở Giao thông Vận tải đã đứng ra chủ trì và phối hợp cùng với Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh, các cơ quan liên quan, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang, và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả để tiến hành kiểm tra trực tiếp hiện trường, xem xét và đánh giá các phương án thiết kế. Sau đó, đã được đề xuất đến UBND tỉnh để điều chỉnh tim tuyến đoạn từ Km171+000 đến Km178+000, thuộc dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Đồng thời, UBND tỉnh đã yêu cầu nhóm đầu tư đề xuất dự án tiến hành các bước tiếp theo một cách khẩn trương.

hống nhất vị trí giao cắt của hai dự án cao tốc, bao gồm đoạn Tân Phú – Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc – Liên Khương, tại tọa độ X = 1281353,3324 và Y = 510330,7864, tương ứng với lý trình Km125+675 của dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc (theo đề xuất trong hồ sơ Báo cáo cuối kỳ của Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc).

Thống nhất phương án thiết kế nút giao cao tốc với đường Nguyễn Văn Cừ, được gọi là “Cao tốc đi thấp” dưới đường Nguyễn Văn Cừ bằng cách sử dụng phương án đào nền thông thường. Đường Nguyễn Văn Cừ sẽ được xây dựng cầu để vượt qua cao tốc, và các nhánh tách và nhập sẽ kết nối với đường Nguyễn Văn Cừ thông qua bùng binh hoặc qua nút giao dạng ngã tư. Liên danh Nhà đầu tư đã đề xuất Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đang tiến hành nghiên cứu các giải pháp tổ chức giao thông để lựa chọn hình thức nút giao được đề xuất trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Dự án cao tốc đoạn Bảo Lộc – Liên Khương đã nhận được sự phê duyệt chủ trương đầu tư từ Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 9/12/2022. Tuyến đường cao tốc này có chiều dài khoảng 74 km, với bề rộng mặt đường 17 m và 4 làn xe, dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 19.521 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã giao ủy quyền cho UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầu tư cho dự án này theo hình thức đối tác công – tư (PPP).