Quốc hội chấp thuận chủ trương cho dự án đường 1.930 tỉ đồng nối Khánh Hòa – Lâm Đồng – Ninh Thuận

Line

Dự án đường giao thông liên kết từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 ở tỉnh Khánh Hòa, liên kết với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận, đã nhận được sự phê duyệt về chủ trương. Dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ 2023 đến 2027.

Chủ trương dự án đường 1.930 tỉ đồng nối Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận

Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, diễn ra vào ngày 20/6, đã tiến hành thảo luận về Dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tại tỉnh Khánh Hòa, với mục tiêu kết nối vùng này với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, dự án sẽ bao gồm việc xây dựng một tuyến đường dài khoảng 56,9 km, khởi điểm từ Yang Bay (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) và kết thúc tại Tà Gụ (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa). Tuyến đường này sẽ nối với Quốc lộ 27C, còn được biết đến là đường Nha Trang – Đà Lạt (Lâm Đồng), với điểm cuối cùng tại xã Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận).

Dự án khi hoàn thành sẽ giúp mở rộng lộ trình cho đường tỉnh lộ 9, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, nó cũng sẽ cải thiện kết nối giữa các địa phương này với Ninh Thuận và Lâm Đồng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong ba tỉnh này.

Qua cuộc biểu quyết, đại đa số đại biểu đã tán thành, và Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư cho dự án.

Theo đó, Dự án sẽ được đầu tư dưới hình thức đầu tư công, với tiêu chuẩn của đường cấp III trong vùng núi, tốc độ thiết kế là 60 km/h. Trong các đoạn vượt qua địa hình phức tạp, hiểm trở, độ dốc cao, hoặc có gấp khúc, tốc độ thiết kế sẽ giảm xuống còn 40 km/h; với bốn làn xe.

Dự án sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 sẽ hỗ trợ đầu tư cho mục tiêu dự án có tính chất liên kết vùng với số tiền là 1.000 tỉ đồng.

Nguồn vốn từ ngân sách địa phương sẽ chiếm 930 tỉ đồng, bao gồm 122 tỉ đồng trong giai đoạn 2021 – 2025 và 808 tỉ đồng trong giai đoạn 2026 – 2030. Dự án dự kiến sẽ được thực hiện từ năm 2023 đến cuối năm 2027.

Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ để triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý và khai thác, vận hành Dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, quản lý vốn và nguồn lực một cách tiết kiệm, đồng thời đề cao sự minh bạch và hiệu quả. Quốc hội cũng yêu cầu không để có bất kỳ hành vi lợi dụng chính sách, phòng chống tham nhũng và tiêu cực.

Đồng thời, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ đảm bảo việc phân bổ đủ số tiền 1.000 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025. Tỉnh Khánh Hòa cũng được yêu cầu thực hiện cam kết về việc phân bổ đủ số tiền 930 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thông qua việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm.