NHNN tiếp tục ra văn bản yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%, bao gồm khoản vay cũ

Line

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng cắt giảm lãi suất cho cả khoản dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, với mục tiêu mức giảm lãi suất tối thiểu là từ 1,5% đến 2% mỗi năm.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng cắt giảm lãi suất cho cả khoản dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới ls từ 1,5-2%

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản tới các tổ chức tín dụng (TCTD) và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đề nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất.

Cụ thể, theo chỉ đạo từ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN yêu cầu TCTD giảm lãi suất cho vay đối với cả khoản dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, với mục tiêu hướng tới việc giảm lãi suất ít nhất là 1,5-2% mỗi năm. Mục tiêu này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong việc khôi phục và thúc đẩy sự phát triển của sản xuất và kinh doanh.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD phải nộp báo cáo cam kết về việc giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với cả khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25/8.

Hơn nữa, báo cáo về kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với cả khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới cần được gửi về NHNN trước ngày 8/1/2024.

Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại quý 2 năm 2023 giảm

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận Nghị quyết số 105/NQ-CP, đề nghị NHNN tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất, đặc biệt là việc giảm lãi suất cho vay (nhằm đạt được mức giảm ít nhất từ 1,5% đến 2%). Thủ tướng yêu cầu tập trung vào nghiên cứu và triển khai áp dụng giảm lãi suất cho cả các khoản vay mới và các khoản đang còn dư nợ.

NHNN cần xác định một ngưỡng tăng trưởng tín dụng hợp lý, phù hợp với bức tranh thực tế (dự kiến khoảng từ 13% đến 15% trong năm, và có thể cao hơn trong trường hợp điều kiện thuận lợi). Đồng thời, NHNN cần công bố ngay các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại cho đến cuối năm 2023 thông qua các biện pháp và hình thức phù hợp, để đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy tăng trưởng tín dụng đã trở nên chậm hơn trong những tháng đầu năm, thậm chí tình hình tăng trưởng tín dụng trong tháng 7 còn có mức giảm so với con số cuối tháng 6. Để cụ thể hơn, mức tăng trưởng của dòng vốn vào tháng 7 đạt 4,3% so với dự báo cuối năm 2023, giảm nhẹ so với mức 4,7% được công bố vào cuối tháng 6. Điều này cho thấy năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế đang đạt ở mức thấp.

Gần đây, một loạt ngân hàng đã liên tiếp triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm lãi suất cho vay đối với cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.