Lâm Đồng được phép tách thửa đất với diện tích từ 40 m2

Line

Tại Lâm Đồng, việc tách thửa đất được thực hiện với diện tích tối thiểu là 40 m2 cho những khu nhà phố tại các khu đô thị, kèm theo yêu cầu mặt tiếp giáp đường phải có chiều rộng không dưới 4 m.

Lâm Đồng cho tách thửa diện tích đất từ 40 m2

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mới đây ban hành một quy định liên quan đến việc tách thửa đất, bao gồm cả điều kiện thực hiện tách thửa và điều kiện hợp nhất thửa đất, cùng với diện tích tối thiểu cho việc tách thửa với từng loại đất khác nhau. Quy định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 4/9.

Theo quy định cụ thể, việc tách thửa chỉ áp dụng cho các miếng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp các thửa đất có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, thì việc tách thửa sẽ được thực hiện trên phần đất có giá trị cao nhất.

Để phân chia một mảnh đất phi nông nghiệp thành các thửa riêng biệt, cần tuân theo diện tích tối thiểu quy định tùy thuộc vào từng loại đất. Ngoài ra, ít nhất một mặt của thửa đất phải tiếp giáp với một tuyến đường giao thông đã được chính quyền nhà nước quản lý và đã được cập nhật, điều chỉnh rõ ràng trên bản đồ địa chính. Đồng thời, một cạnh của thửa đất cần tạo thành góc với tuyến đường giao thông từ 6 mét trở lên, sau khi đã trừ đi khoảng lùi xây dựng.

Diện tích tối thiểu được tách thửa với đất ở như sau:

Nguồn: Quyết định 51/2023/QĐ-UBND của UBND Lâm Đồng

Ở khu vực đô thị, quy định diện tích đất cho mỗi căn nhà phố là ít nhất 40 m2, với cạnh tiếp giáp đường phải có ít nhất 4 m. Đối với nhà liên kế có sân vườn, diện tích đất ở yêu cầu là tối thiểu 72 m2 và cạnh tiếp giáp đường phải từ 4,5 m trở lên. Nếu đường đã có tên hoặc lộ giới từ 10 m, thì cạnh tiếp giáp đường có thể ít hơn. Ở các đường và ngõ hẻm khác, mặt bằng đất cần ít nhất 64 m2 và cạnh tiếp giáp đường phải ít nhất là 4 m.

Loại hình nhà biệt lập nếu tiếp giáp với đường đã có tên, diện tích tối thiểu yêu cầu là 250 m2, và cạnh tiếp giáp đường cần ít nhất là 10 m. Nếu nhà biệt lập tiếp giáp đường hẻm, thì diện tích đất tối thiểu là 200 m2. Đối với biệt thự độc lập, tại các đường đã có tên, diện tích đất ở cần ít nhất là 400 m2, và cạnh tiếp giáp đường phải ít nhất là 12 m. Ở các ngõ hẻm, diện tích tối thiểu là 250 m2, và cạnh tiếp giáp đường phải ít nhất là 10 m.

Tại vùng nông thôn, việc tách thửa đất ở phải tuân theo diện tích tối thiểu quy định, được thực hiện dựa trên quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung xây dựng xã đã được chấp thuận. Trong trường hợp chưa có hướng dẫn về kiểu dáng kiến trúc nhà ở, mức diện tích đất ở tối thiểu phải đạt 72 m2, và cạnh tiếp giáp với đường phải có ít nhất 4,5 m.

Ở trường hợp khác, diện tích tối thiểu để tách thửa với mục đích sản xuất nông nghiệp là từ 500 m2 tại vùng đô thị (bao gồm các phường và thị trấn), và từ 1.000 m2 tại vùng nông thôn (bao gồm các xã), bao gồm cả khu vực hành lang bảo vệ an toàn cho các công trình công cộng nếu có. Khi thửa đất tiếp giáp với đường giao thông, cạnh tiếp giáp đường sau khi thửa đất được tách phải có độ dài ít nhất là 10 m.

Trong trường hợp tách thửa đất liên quan đến hoạt động sản xuất rừng cây trồng, diện tích tối thiểu yêu cầu là 10.000 m2. Đặc biệt, ở Lâm Đồng, không có quy định về diện tích đất tối thiểu khi thực hiện việc tách thửa đất trong trường hợp cơ quan nhà nước hoặc người sử dụng đất quyết định thu hồi để sử dụng cho mục đích xây dựng công trình công cộng.