Lâm Đồng đôn đốc tiến độ dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Line

Ngày 7/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã gửi các cơ quan liên quan trên địa bàn một văn bản, yêu cầu tăng cường nỗ lực để đẩy nhanh quy trình triển khai dự án xây dựng đoạn cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

Lâm Đồng đôn đốc tiến độ dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ảnh minh họa

Đối với Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc, UBND tỉnh đã gửi yêu cầu đến các đơn vị liên quan, kêu gọi hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và UBND tỉnh trình Hội đồng thẩm định liên ngành trước ngày 13/9. Đồng thời, trước ngày 12/9/2023, các đơn vị cũng phải hoàn thành hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường và khung chính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trình UBND tỉnh thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tương tự, đối với Dự án Đường bộ đoạn cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, các đơn vị cũng được yêu cầu ký kết văn bản thỏa thuận để lập báo cáo nghiên cứu khả thi và nộp cho UBND tỉnh trước ngày 11/9.

Cả hai dự án này đều được xem là ưu tiên theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, và việc hoàn thiện thủ tục và hồ sơ để bắt đầu công trình là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023.