Lâm Đồng điều chỉnh quy định chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất

Line

UBND tỉnh Lâm Đồng đang tăng tốc trong việc thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của các cấp huyện. Đồng thời, tỉnh cũng đang điều chỉnh quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu để tách thửa đất cho từng loại đất. Những bước đi này đang tạo ra những tín hiệu tích cực cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tách thửa đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới.

Tại tỉnh Lâm Đồng, dự kiến sẽ xảy ra những chuyển biến tích cực trong việc chuyển mục đích sử dụng đất

Hiện nay, tỉnh đang tăng tốc triển khai việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho các đơn vị cấp huyện. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để các địa phương trong tỉnh tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình và cá nhân.

Lâm Đồng điều chỉnh quy định chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất

Đến thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã nhận được hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của 9 huyện và thành phố, bao gồm Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương, Di Linh, Đạ Huoai, Đức Trọng và thành phố Bảo Lộc. Sở đã tiến hành kiểm tra và rà soát hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của 3 huyện.

Theo kế hoạch, công tác quy hoạch sử dụng đất của các huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc sẽ được hoàn thiện và phê duyệt theo quy định trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2023.

Các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành công tác thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho tất cả 12 huyện và thành phố. Đến ngày 6/7, đã có 5 địa phương gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để được phê duyệt.

Ngày 7/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đam Rông. Theo quy hoạch này, huyện Đam Rông sẽ có tổng diện tích 83.302 ha đất nông nghiệp, 3.744 ha đất phi nông nghiệp và 210 ha đất chưa sử dụng. Ngoài ra, quy hoạch cũng cho phép chuyển đổi 1.053 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, 1.034 ha đất nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ, và 2,35 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở. Hơn nữa, quy hoạch đề ra kế hoạch sử dụng 2.034 ha đất chưa sử dụng.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cũng đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lâm Hà và huyện Cát Tiên. Theo quy hoạch, huyện Lâm Hà sẽ có tổng diện tích 86.296 ha đất nông nghiệp, 6.716 ha đất phi nông nghiệp và 15 ha đất chưa sử dụng. Huyện Lâm Hà cũng có kế hoạch chuyển đổi 946 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, 240 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, và 15,6 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở. Quy hoạch cũng đưa ra kế hoạch sử dụng 340 ha đất chưa sử dụng cho huyện Lâm Hà.

Trình thẩm định dự thảo quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất

Trong thời gian gần đây, người dân các địa phương tại tỉnh Lâm Đồng đã liên tục phản ánh về việc giải quyết hồ sơ tách thửa đất và hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Họ cũng đã phản ánh về việc cập nhật biến động, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã hiến đất làm đường nông thôn mà thủ tục giải quyết chậm trễ.

Dựa trên tình hình thực tế đã được đề cập, người dân địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu và chỉ đạo các cấp và các ngành thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng. Đồng thời, họ cũng mong muốn được đặt mình làm trung tâm, phục vụ và đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân.

Trình thẩm định dự thảo quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất tại Lâm Đồng

Trả lời những kiến nghị trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thông báo rằng, ngày 23/5, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4464/UBND-ĐC1 để chỉ đạo việc giải quyết hồ sơ tách thửa đất và hợp thửa đất trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấm dứt hiệu lực của văn bản số 4911/UBND-ĐC ngày 5/7/2022 về tiếp nhận, xem xét và giải quyết hồ sơ tách thửa và hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh, cũng như văn bản số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/3/2023 liên quan đến xử lý các vướng mắc và khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa và kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện và thành phố.

UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan để lập dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh.

Quá trình sửa đổi quy định nhằm xây dựng nội dung dự thảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tách thửa và hợp thửa. Quy định về mở đường giao thông và thu hồi đất làm đường giao thông sẽ được loại bỏ, cũng như quy định về lập quy hoạch chi tiết và lập dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng, sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất nội dung sửa đổi quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021, các khó khăn và vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa và cập nhật biến động, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đã hiến đất làm đường nông thôn sẽ được giải quyết cơ bản.

Về tiến độ triển khai, vào ngày 10/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã trình Sở Tư pháp tỉnh thẩm định dự thảo quyết định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Dựa trên kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét để ban hành.

Tham khảo: 6 lý do phải đầu tư bất động sản Bảo Lộc ngay bây giờ