Hướng dẫn chuyển đổi đất ruộng sang đất thổ cư: Quy định, điều kiện và thủ tục

Line

Đất đai là một tài nguyên quan trọng và cần thiết cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong tổng diện tích đất cả nước, trong đó có đất ruộng. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, tình trạng đất ruộng bị bỏ hoang khá nhiều, khiến người dân có nhu cầu muốn xin chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở. Vậy liệu việc chuyển đổi đất ruộng lên thổ cư có khả thi không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Đất ruộng chuyển lên thổ cư được không?

Đầu tiên, đất ruộng được hiểu là đất nông nghiệp, được sử dụng để trồng lúa, hoa màu và các loại cây trồng khác. Đất ruộng thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Đất ruộng chuyển lên thổ cư được không?

Tuy vậy, việc chuyển đổi đất ruộng thành đất ở không được đơn giản và tự do. Điều này phải tuân thủ các quy định pháp luật và có thủ tục phê duyệt từ cơ quan chức năng của địa phương hoặc cấp trên.

Điều 57 Luật đất đai quy định chuyển mục đích sử dụng đất như sau :

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm :

 1. Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

 2. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

 3. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

 4. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

     đ.  Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

 1. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

    g.   Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ, chuyển đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Và căn cứ vào Điều 134 Luật đất đai quy định đất trồng lúa như sau :

 • Nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.

 • Nhà nước có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao.

 • Người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; không được chuyển sang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối và vào mục đích phi nông nghiệp nếu không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

 • Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ.

Vì thế, việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất ruộng lên đất thổ cư hoàn toàn CÓ THỂ thực hiện, nhưng phải tuân thủ các điều kiện pháp luật quy định và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và chấp thuận. Việc chuyển đổi này nhằm đảm bảo việc sử dụng đất đai được thực hiện hợp pháp, tuân thủ quy hoạch đô thị và đảm bảo bền vững về tài nguyên đất đai. Các quy định và thủ tục cụ thể sẽ tùy thuộc vào pháp luật và chính sách tại từng khu vực hoặc địa phương cụ thể.

Điều kiện chuyển đổi đất ruộng thành đất thổ cư

Theo khoản 1 Điều 52 Luật đất đai 2013, để giao đất, cho thuê đất, và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cần tuân thủ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện chuyển đổi đất ruộng thành đất thổ cư

Tóm lại, bạn có thể chuyển đổi đất ruộng sang đất thổ cư nếu đáp ứng điều kiện và việc này phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Để có thông tin chính xác và rõ ràng, bạn nên tìm hiểu kỹ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện tại UBND huyện và xác minh xem mảnh đất ruộng muốn chuyển đổi có nằm trong quy hoạch đất đã được phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng hay không.

Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất ruộng thành đất ở

Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất ruộng thành đất ở

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09 ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.
 • CMND/CCCD khi nộp hồ sơ nếu có yêu cầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh trong thời gian không quá 03 ngày.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

 • Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 • Hướng dẫn người nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.
 • Trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 4: Trả kết quả

 • Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khi người sử dụng đất đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

⇒ Tham khảo: