Mẫu Đơn Tranh Chấp Đất Đai Gửi UBND Xã – Cập Nhật Mới Nhất Năm 2023

Line

Để đảm bảo việc xem xét và giải quyết nhanh chóng, mẫu đơn tranh chấp đất đai gửi UBND xã, cần tuân theo quy định pháp luật. Dưới đây là thông tin về nội dung, quy trình và thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mà bạn nên biết.

Tranh Chấp Đất Đai Là Gì?

Hiện nay, tình trạng tranh chấp đất đai diễn ra rất phổ biến do đây là nhóm tài sản có giá trị lớn, liên quan đến cá nhân, hộ gia đình và các tổ chức. Luật Đất đai 2013, Điều 3, Khoản 24 đã định nghĩa rõ ràng về tranh chấp đất đai, đó là các tranh chấp về quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Tranh Chấp Đất Đai Là Gì?

Đất đai được xác định cụ thể về ranh giới, vị trí và diện tích. Nó có tính chất ổn định ở mức tương đối hoặc thay đổi theo chu kỳ, ảnh hưởng đến việc khai thác và sử dụng ở hiện tại và trong tương lai.

Trong tranh chấp đất đai, có thể bao gồm những vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất hoặc các tài sản gắn liền với đất như nhà cửa, cây cối, công trình và cả tranh chấp về địa giới hành chính.

Tranh chấp xảy ra khi các chủ thể sử dụng đất cho rằng quyền và lợi ích đất đai của họ bị xâm phạm. Các tranh chấp thường liên quan đến việc giải tỏa đền bù, mua bán, thừa kế, ngõ đi chung, ranh giới liền kề và những vấn đề tương tự.

Các trường hợp tranh chấp đất đai phổ biến

Thực tế, việc phân loại các hình thức tranh chấp đất đai rất phức tạp và chỉ có tính chất tương đối, dựa trên các quy định của pháp luật về đất đai và tố tụng dân sự tại Việt Nam. Vì lẽ đó, trước khi cập nhật mẫu đơn tranh chấp đất đai để gửi UBND xã, chúng tôi sẽ tổng hợp các trường hợp tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay tại Việt Nam như sau:

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Tranh chấp quyền sử dụng đất đối với một mảnh đất thường xảy ra khi một chủ thể tự ý thay đổi hoặc hai bên không xác định được ranh giới và diện tích đất thuộc quyền sở hữu của họ.

Có một số trường hợp dễ dẫn đến tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, bao gồm:

 • Tranh chấp trong quan hệ thừa kế, ly hôn.
 • Đòi lại đất và tài sản gắn liền với đất do chính quyền đã thực hiện cuộc điều chỉnh đất đai và chia phần đất thuộc quyền sở hữu của chủ thể cho người khác.
 • Tranh chấp giữa người dân địa phương và các đồng bào khi đi xây dựng kinh tế mới hoặc với các nông trường, lâm trường, hoặc tổ chức sử dụng đất khác.
 • Tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính.

Những tình huống này có thể gây ra tranh cãi và xung đột giữa các bên liên quan, làm tăng khả năng xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất.

Các trường hợp tranh chấp đất đai phổ biến

Tranh cấp về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình sử dụng đất

Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất thường xảy ra trong các trường hợp sau:

 • Tranh chấp trong quá trình thực hiện các hợp đồng liên quan đến đất đai như chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn,…
 • Tranh chấp về bồi thường giải phóng mặt bằng theo kế hoạch quy hoạch đất của chính quyền địa phương.

Tranh chấp mục đích sử dụng đất

Trước khi giao đất cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hay đơn vị nào, Nhà nước luôn xác định rõ mục đích sử dụng thông qua quy hoạch đất. Tranh chấp xác định mục đích sử dụng đất thường xảy ra khi chủ thể sử dụng đất sử dụng sai mục đích, không tuân thủ thỏa thuận khi Nhà nước giao đất hoặc cho thuê.

Tình trạng tranh chấp mục đích sử dụng đất thường xảy ra đối với nhóm đất nông nghiệp trong quá trình phân bổ và quy hoạch, bao gồm:

 • Tranh chấp giữa đất trồng lúa nước với đất nuôi tôm.
 • Tranh chấp giữa đất trồng cây cà phê với đất trồng cao su.

Ngoài ra, tranh chấp mục đích sử dụng đất cũng có thể xảy ra với đất hương hỏa và đất thổ cư.

Cập nhật mới nhất mẫu đơn tranh chấp đất đai gửi UBND xã

Nhà nước khuyến cáo các bên có tranh chấp đất đai chủ động tự giải quyết bằng cách thương lượng. Trong trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng, các chủ thể cần nộp mẫu đơn tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề.

Cập nhật mới nhất mẫu đơn tranh chấp đất đai gửi UBND xã

Mẫu Đơn Tranh Chấp Đất Đai Gửi UBND Xã

Mẫu đơn tranh chấp đất đai gửi UBND xã là văn bản do các chủ thể có tranh chấp đất đai gửi đến UBND cấp xã nhằm tìm giải pháp hợp lý và bảo vệ quyền, lợi ích của tất cả các bên liên quan trong quan hệ đất đai.

↓ Mẫu Đơn Tranh Chấp Đất Đai Gửi UBND Xã

Hướng Dẫn Viết Đơn Tranh Chấp Đất Đai Gửi UBND Xã

Để đảm bảo việc gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai được trọn vẹn và chính xác, người viết đơn cần chú ý những vấn đề sau đây:

 • Đơn kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) tại khu vực có đất tranh chấp.
 • Ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ hộ khẩu thường trú và tạm trú (nếu có) của người làm đơn.
 • Nội dung tranh chấp cần ghi ngắn gọn, đầy đủ thông tin, tóm tắt các sự việc theo trình tự thời gian.
 • Ghi rõ thông tin về các bên có liên quan đến tranh chấp, bao gồm vị trí và diện tích phần đất đang tranh chấp.
 • Mẫu đơn tranh chấp đất đai cần nêu rõ yêu cầu về việc giải quyết tranh chấp.
 • Đính kèm các giấy tờ liên quan đến phần đất đang tranh chấp như sổ đỏ, hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê hoặc bất kỳ giấy tờ nào có liên quan.

Các mẫu đơn liên quan khác về tranh chất đất đai

Mẫu đơn khiếu nại đất đai

Việc khiếu nại đất đai có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua việc viết đơn gửi cơ quan có thẩm quyền. Đối với đơn khiếu nại đất đai, cần ghi rõ thời gian khiếu nại, họ tên, địa chỉ của người khiếu nại và đơn vị bị khiếu nại.

Trong đơn khiếu nại, cần nêu rõ nội dung và lý do khiếu nại. Đồng thời, hồ sơ cần phải bao gồm các loại giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại để làm căn cứ giải quyết.

↓ Mẫu Đơn Khiếu Nại Đất Đai

Mẫu đơn kiện tranh chấp đất đai

Mẫu đơn kiện tranh chấp đất đai được gửi bởi chủ thể trong tranh chấp hoặc người được uỷ quyền thực hiện đến Toà án nhân dân cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi có đất tranh chấp để giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Trong đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, người làm đơn cần trình bày đầy đủ sự việc tranh chấp trên mảnh đất đó theo trình tự thời gian. Thông tin bắt buộc phải chính xác, khách quan và minh bạch để đơn vị tiếp nhận đơn có cái nhìn tổng quan về các sự kiện.

↓ Mẫu Đơn Kiện TranhTranh Chấp Đất Đai

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai

Không chỉ cần tìm hiểu hồ sơ và mẫu đơn tranh chấp đất đai gửi UBND xã theo đúng quy định pháp luật, chủ thể cũng cần nắm rõ quy trình giải quyết tranh chấp đất đai để có thể chủ động trong việc nộp và theo dõi hồ sơ.

Dưới đây là quy trình và thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai được pháp luật quy định hiện nay:

Tự Hoà Giải

Trước tiên, khi xảy ra tranh chấp đất đai, Nhà nước khuyến khích các chủ thể tự thương lượng hoà giải với nhau. Nếu quá trình hoà giải thành công, tranh chấp sẽ kết thúc. Tuy nhiên, nếu việc tự hòa giải không thành công, các bên có thể nộp đơn yêu cầu giải quyết tới UBND xã để tiếp tục xem xét và giải quyết tranh chấp.

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai

Thủ tục Hòa Giải Tại UBND Cấp Xã

Thủ tục hòa giải tại UBND cấp xã là bắt buộc. Chủ tịch UBND xã sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Tổ trưởng tổ dân phố, Cán bộ địa chính địa phương hoặc tổ chức xã hội khác tại khu vực có đất tranh chấp để tổ chức hòa giải với các bên tranh chấp.

Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã tối đa là 45 ngày tính từ ngày chủ thể tranh chấp nộp đơn yêu cầu giải quyết.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi tất cả các bên tranh chấp tham gia đầy đủ. Nếu một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai, việc hòa giải sẽ được coi là không thành công.

Đề Nghị UBND Cấp Huyện/Tỉnh hoặc Tòa Án Nhân Dân Giải Quyết

Trong trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã không thành công, thẩm quyền giải quyết được quy định như sau:

1. Đối với trường hợp các chủ thể tranh chấp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, Toà án nhân dân sẽ thực hiện giải quyết.

2. Đối với trường hợp các chủ thể không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ theo quy định, đương sự có thể chọn một trong hai cách sau đây:

 • Cách 1: Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai lên UBND cấp huyện/tỉnh.
 • Cách 2: Khởi kiện tranh chấp đất đai lên Tòa án nhân dân cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi có đất tranh chấp theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi có sổ đỏ

Để nhanh chóng giải quyết tranh chấp, chủ thể cần lưu ý các giấy tờ và thủ tục sau khi làm hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai nộp lên Tòa án nhân dân:

Bước 1: Chuẩn Bị Hồ Sơ

 • Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Biên bản hòa giải tại UBND cấp xã.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, chẳng hạn như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013.
 • Giấy tờ của chủ thể khởi kiện, chẳng hạn như chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
 • Các giấy tờ chứng minh khác, bao gồm các tài liệu và chứng cứ để chứng minh và giải quyết tranh chấp.

Bước 2: Nộp Hồ Sơ

Người khởi kiện nộp hồ sơ lên Tòa án nhân dân cấp huyện, nơi có đất đang tranh chấp, thông qua một trong ba hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án.
 • Gửi đến Tòa án qua đường dịch vụ bưu chính.
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 3. Tòa Án Thụ Lý Và Giải Quyết

 • Tòa án yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu thông tin.
 • Nếu hồ sơ đã đủ, người khởi kiện sẽ nhận được thông báo về việc nộp tạm ứng án phí tại cơ quan thuế và sau đó mang biên lai nộp lại cho Tòa án. Sau khi hoàn thành thủ tục này, Tòa án sẽ tiếp tục thụ lý và giải quyết tranh chấp.