Dấu hiệu hồi phục của thị trường bất động sản Lâm Đồng

Line

Trong quý 2/2023, tình hình thị trường bất động sản Lâm Đồng đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu của sự “ấm áp” trở lại, được thể hiện qua việc số lượng giao dịch tăng đáng kể so với quý trước đó.

Sở Xây dựng Lâm Đồng đã chuyển đến Sở Tư pháp một bản báo cáo về giá cả bán và cho thuê nhà ở cùng một số tài sản bất động sản khác trong quý 2 trên diện rộng của tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ báo cáo, Sở Tư pháp đã tổng hợp từ 34/34 tổ chức hành nghề công chứng hoạt động trên lãnh thổ, cho thấy trong quý 2/2023 có tổng cộng 5.499 giao dịch bất động sản gồm nhà ở riêng lẻ, chung cư, đất nền và nhà ở xã hội trên toàn tỉnh Lâm Đồng.

Dấu hiệu hồi phục của thị trường bất động sản Lâm Đồng

So sánh với quý 1/2023, việc giao dịch bất động sản đã tăng với sự gia tăng là 1.957 giao dịch (trong quý 1/2023 có tổng cộng 3.542 giao dịch); trong số này, việc giao dịch đất nền tăng mạnh nhất với con số 5.160 lô/3.246 lô (tăng thêm 1.914 giao dịch), nhà ở riêng lẻ tăng thêm 327 căn/287 lô (tăng thêm 40 giao dịch), còn chung cư không thay đổi với con số 8 căn/8 căn. Những dấu hiệu này cho thấy thị trường bất động sản tại địa phương đang có dấu hiệu dần trở nên sôi động hơn, so với tình hình “đóng băng” trong quý 1/2023.

Trong số tất cả các giao dịch bất động sản được đề cập, lượng giao dịch nhà ở riêng lẻ cao nhất thuộc về H.Đức Trọng với 100 giao dịch. Tiếp theo, TP.Đà Lạt có 92 giao dịch, trong khi TP.Bảo Lộc ghi nhận 69 giao dịch và H.Bảo Lâm có 54 giao dịch. Đối với giao dịch đất nền, H.Bảo Lâm đứng đầu với 1.523 giao dịch, tiếp đó là H.Lâm Hà với 775 giao dịch, H.Di Linh với 647 giao dịch, H.Đức Trọng có 614 giao dịch, TP.Bảo Lộc với 611 giao dịch và TP.Đà Lạt chỉ có 360 giao dịch…