Cấp giấy chứng nhận sử dụng đất nhằm tránh hợp thức hóa sai phạm

Line

Hiện nay trên khắp cả nước, nhiều hộ dân và cá nhân đang ổn định sử dụng đất mà chưa có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, đặt họ vào tình trạng khó khăn khi muốn xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, do chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định hiện hành.

Nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại biểu Quốc hội từ kỳ họp thứ 5 và cho đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã điều chỉnh thời hạn cấp giấy chứng nhận cho những trường hợp này. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất cần quy định rõ ràng và cụ thể hơn về vấn đề này, nhằm tránh tình trạng hợp thức hóa các hành vi sai phạm.

Đại biểu Trần Đình Gia, đoàn Hà Tĩnh

Có nhiều Đại biểu Quốc hội đưa ra ý kiến liên quan đến nội dung này, đặc biệt về quy định mở rộng thời hạn xem xét việc cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có nhà ở hoặc các công trình xây dựng khác từ ngày 15/10/1993 đến ngày 1/7/2014. Họ lý giải rằng thực tế tại nhiều địa phương gây nhiều khó khăn.

Đại biểu Trần Đình Gia, đại diện cho đoàn đại biểu của Hà Tĩnh, đã thể hiện quan điểm của mình rằng quy định trong Luật hiện tại có độ khó thực hiện trong thực tế. Điều này là do việc mở rộng thời hạn để cấp giấy chứng nhận phải kèm theo điều kiện, bao gồm việc xem xét và làm rõ trách nhiệm của người đã giao đất mà không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Trần Đình Gia đã chia sẻ: “Trong hồ sơ địa chính, vẫn có ghi chú thửa đất của các hộ gia đình và cá nhân này, thửa đất không có tranh chấp. Tuy nhiên, vẫn chưa có quy định cụ thể để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp như vậy. Điều này gây ra nhiều khó khăn trong việc quản lý đất đai, đặc biệt là trong quá trình bồi thường và giải phóng mặt bằng. Không thể xác định được việc bồi thường theo từng loại đất, chẳng hạn là đất vườn hay đất nông nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của các hộ dân trong những trường hợp cụ thể như vậy”. Đại biểu Trần Đình Gia đã đề xuất giải pháp cho vấn đề này.

Một góc nhìn khác, Đại biểu Phạm Văn Hòa, đại diện đoàn Đồng Tháp, cho rằng đây là một vấn đề vô cùng phức tạp tại các địa phương. Ông đề xuất nghiên cứu và xem xét một cách kỹ lưỡng, để tránh tình trạng hợp thức hóa các sai phạm liên quan đến việc giao đất không đúng thẩm quyền.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp

Ông nêu quan điểm của mình: “Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cấp, nhưng cần phải tiến hành một cách thận trọng và khách quan, để tránh các hậu quả tiêu cực. Các trường hợp này đã tồn tại từ nhiều năm trước mà chúng ta không thể cấp giấy chứng nhận được vì có những lý do cụ thể. Bây giờ khi mở rộng phạm vi cấp giấy, chúng ta cần xem xét từng trường hợp cụ thể. Mặc dù đã có tiêu chí, nhưng để tránh việc cấp giấy không đúng thẩm quyền, hoặc tạo điều kiện cho việc hợp thức hóa giấy tờ sai trái, tôi nghĩ chúng ta không nên làm như vậy”.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh, đã đề xuất cần phải tạo ra cơ chế cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất. Ông lý giải rằng có những trường hợp đất đã được sử dụng hợp pháp từ trước đến nay, nhưng người dân không có đủ tài chính để thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, nhà nước cần phải thiết lập chính sách để hỗ trợ những đối tượng này, đây cũng là điều kiện để quản lý tài sản đất đai của nhà nước trở nên hiệu quả hơn.