Làm sao để xây nhà trên đất nông nghiệp vẫn được cấp sổ đỏ?

Line

Để có thể xây nhà trên đất nông nghiệp và nhận được sổ đỏ, người dân cần tuân thủ quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở theo quy trình và thủ tục pháp lý quy định.

Làm sao để xây nhà trên đất nông nghiệp vẫn được cấp sổ đỏ?

Khoản 1 của Điều 6 trong Luật Đất đai năm 2013 đã quy định rằng nguyên tắc cơ bản về sử dụng đất là phải tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và mục đích sử dụng đất đã được xác định.

Ngoài ra, theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP, việc sử dụng đất nông nghiệp cho mục đích khác mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị xem là vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và sẽ bị áp dụng các biện pháp xử phạt tương ứng.

Để được cấp sổ đỏ cho đất sử dụng, người dùng đất phải tuân thủ quy trình đăng ký và xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Điều 69 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về trình tự và thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, bao gồm các điểm sau:

  • Người sử dụng đất cần nộp đơn xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kèm theo Giấy chứng nhận đất, đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
  • Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Họ cũng hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Cuối cùng, cơ quan này sẽ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Họ cũng sẽ chỉ đạo cập nhật và chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính.

Trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, họ cần thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, người sử dụng đất cần tuân thủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Sau khi đã chuyển đổi đất từ nông nghiệp sang đất ở, người sử dụng đất có quyền xây dựng nhà trên đất này và có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.