Hướng dẫn thủ tục chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân

Line

Có thể thực hiện việc chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân qua việc tặng hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân chưa am hiểu rõ về quy trình và thủ tục thực hiện việc chuyển đổi này.

Luật sư Nguyễn Phó Dũng, Giám đốc Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, đã cung cấp thông tin hướng dẫn như sau:

Trước hết, người dân cần hiểu rõ về hai khái niệm quan trọng: Sổ đỏ được cấp cho đất của hộ gia đình và sổ đỏ được cấp cho cá nhân. Chi tiết như sau:

Θ Sổ đỏ cấp cho đất của hộ gia đình: Được dành cho các thành viên trong cùng một hộ gia đình có quyền sử dụng đất chung, với điều kiện:

  • Có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng.
  • Hiện đang cùng sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất.

Khi chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, sự đồng thuận của tất cả các thành viên có quyền sử dụng đất chung là cần thiết.

Θ Sổ đỏ cấp cho cá nhân: Dành cho cá nhân sở hữu quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua các phương thức như: chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho hoặc chuyển đổi quyền sử dụng đất với người khác.

Để thực hiện việc chuyển đổi từ sổ đỏ hộ gia đình sang cá nhân, người dân phải thực hiện thông qua các hình thức chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất.

Cách chuyển sổ đỏ ghi tên hộ gia đình để đứng tên cá nhân

Θ Đổi sổ đỏ ghi tên hộ gia đình sang cá nhân bằng cách tặng quyền sử dụng đất:

Mặc dù có thể lựa chọn giữa hình thức chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất, thường thì giữa các thành viên trong hộ gia đình có quyền sử dụng đất, phương pháp tặng quyền sử dụng đất thường được ưa chuộng. Để hoàn tất quá trình này, cần thực hiện theo 3 bước dưới đây:

  • Bước 1: Lập và công chứng hoặc chứng thực hợp đồng liên quan.
  • Bước 2: Thực hiện kê khai về nghĩa vụ tài chính liên quan.
  • Bước 3: Tiến hành đăng ký các thay đổi về tình trạng sử dụng đất.

Θ Đổi sổ đỏ hộ gia đình để đổi tên sang cá nhân thông qua việc chuyển nhượng đất:

Thành viên trong gia đình cũng có cơ hội chuyển đổi quyền sử dụng đất từ hộ gia đình sang cá nhân thông qua thỏa thuận chuyển nhượng đất cho một người khác (văn bản đồng ý về việc chuyển nhượng từ các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất cần phải được công chứng hoặc chứng thực).

Tương tự như phương pháp tặng quyền sử dụng đất đã được đề cập, trong trường hợp chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, các bước thực hiện bao gồm:

  • Bước 1: Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.
  • Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký việc thay đổi chủ sở hữu (đăng ký biến động).

Lưu ý: Bước 2 và bước 3 có thể được thực hiện cùng lúc nếu người nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng đất nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho bên chuyển nhượng hoặc tặng đất.