Bỏ hoang đất nông nghiệp có thể bị phạt và thu hồi đất

Line

Khi mua đất nông nghiệp và để đất bỏ hoang trong một khoảng thời gian dài mà không sử dụng, chủ thể có thể đối mặt với việc thu hồi đất và án phạt lên đến 10 triệu đồng.

Bỏ hoang đất nông nghiệp có thể dẫn đến án phạt và thu hồi đất

Việc để đất nông nghiệp bỏ hoang liên tục trong một khoảng thời gian dài được xem là vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến thu hồi đất. Quy định này đã được thể hiện trong Khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai 2013, cung cấp các trường hợp cụ thể về việc không sử dụng đất nông nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định mà sẽ dẫn đến việc thu hồi đất.

Cụ thể, việc thu hồi đất sẽ áp dụng trong các trường hợp sau đây: đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục, và đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.

Hơn nữa, Điều 32 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định mức phạt cụ thể đối với các hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, và đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục.

Cụ thể, việc không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, và đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục, khi không thuộc trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, sẽ bị xử phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 hecta.
  • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 hecta đến dưới 3 hecta.
  • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 3 hecta đến dưới 10 hecta.
  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10 hecta trở lên.

Ngoài việc xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc sử dụng đất theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, và công nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.