Đấu giá nhà đất Lâm Đồng, giá khởi điểm khoảng 180 triệu đồng/m2

Line

Ngoài căn nhà phố 4 tầng được định giá 2,7 tỷ đồng, cơ sở cũ của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng cũng đưa ra đấu giá hơn 100m2 đất ở đô thị với giá khởi điểm là 18,7 tỷ đồng, tương đương với đơn giá khoảng 180 triệu đồng/m2.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt quyết định về giá khởi điểm cho việc tổ chức đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 245 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt. Đây là cơ sở trước đây của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng.

Đấu giá nhà đất Lâm Đồng, giá khởi điểm khoảng 180 triệu đồng/m2

Cụ thể, giá khởi điểm cho công trình nhà phố 4 tầng có diện tích sử dụng 513,84m2 và phần đất ở tại đô thị diện tích 105,8m2 là 21,5 tỷ đồng. Trong đó, phần nhà phố liền kề 4 tầng, với chất lượng còn lại khoảng 76%, được định giá 2,7 tỷ đồng, còn phần đất ở có giá khởi điểm là 18,7 tỷ đồng, tương đương với đơn giá khoảng 177,4 triệu đồng/m2.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về quy trình, hồ sơ, và thủ tục xác định giá khởi điểm, cũng như kiểm tra tính phù hợp của giá khởi điểm với giá thị trường tại thời điểm thẩm định giá.

Đồng thời, UBND tỉnh đã tổ chức đánh giá và lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời đảm bảo việc thực hiện đấu giá diễn ra công khai, minh bạch, và tuân thủ đúng quy định.

Ngoài việc bán đấu giá nhà đất Lâm Đồng tại địa chỉ số 245 Phan Đình Phùng, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đang chỉ đạo các sở và ngành liên quan thực hiện thủ tục bán đấu giá hơn 40 lô đất công, chủ yếu tập trung tại thành phố Đà Lạt.

Trong số này, đã duyệt giá khởi điểm cho 9 lô đất với tổng giá trị hơn 510 tỷ đồng. Hiện đang trong quá trình thẩm định giá cho 6 lô đất và chưa xây dựng phương án đấu giá cho 27 lô đất khác.

Các lô đất đã được duyệt giá khởi điểm bao gồm 5 lô tại TP. Đà Lạt (gồm số 01 Triệu Việt Vương, số 72 Ba Tháng Hai, số 14 Phan Đình Phùng, số 01 Yersin và số 245 Phan Đình Phùng), 3 lô tại huyện Đức Trọng (gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Kế hoạch hoá gia đình), và 1 lô tại huyện Đơn Dương.