Đã qua rồi thời “cò đất” thổi giá ăn chênh

Line

Theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023, cá nhân thực hiện hoạt động môi giới bất động sản không được phép tự do hành nghề mà phải thực hiện trong phạm vi của một doanh nghiệp.

Môi giới bất động sản không được hành nghề tự do

Văn phòng Chủ tịch nước thông báo về 7 luật mới được Quốc hội thông qua, trong đó có Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 với 10 chương và 83 điều. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Môi giới bất động sản không được hành nghề tự do

Trong Luật, điều đáng chú ý là những quy định về điều kiện áp dụng cho tổ chức và cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Cụ thể, Điều 61 của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 quy định rằng, để thực hiện hoạt động môi giới bất động sản, tổ chức và cá nhân cần phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định và đáp ứng một số điều kiện cụ thể.

Điều kiện này bao gồm việc có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản, cơ sở vật chất và kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, cũng như phải có ít nhất một cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cần phải gửi thông tin về doanh nghiệp của họ đến cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi doanh nghiệp được thành lập, để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Luật.

Điều 61 của Luật này cũng quy định rằng, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải làm việc trong phạm vi của một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Nhiệm vụ của môi giới bất động sản là đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, và cho thuê mua bất động sản. Đồng thời, môi giới bất động sản cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các bên liên quan trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, và cho thuê mua bất động sản.

Tình trạng “găm đất, thổi giá”, tạo “sốt ảo”

Vừa qua, cử tri đã phản ánh về tình trạng làm giả thông tin, đưa ra thông tin không chính xác và xuyên tạc, gây lũng loạn trong thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Cử tri đề xuất cần có biện pháp xử lý mạnh mẽ hơn để đảm bảo tính minh bạch ngày càng cao của thị trường.

Tình trạng "găm đất, thổi giá", tạo "sốt ảo"

Trong việc giải quyết vấn đề này, Bộ Xây dựng đã thừa nhận rằng tình trạng mà cử tri phản ánh là một trong những vấn đề đáng chú ý của thị trường bất động sản hiện nay. Bộ cho biết, dựa trên tổng hợp báo cáo đánh giá từ các địa phương, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Trong số đó, có những vấn đề như sự thiếu chuyên nghiệp của môi giới bất động sản, hành vi “găm đất, thổi giá”, và tạo ra các hiện tượng “sốt ảo”.

Có nhiều trường hợp môi giới đang thực hiện lừa đảo khách hàng thông qua “dự án ma”, sử dụng thông tin không chính xác, gây ra hậu quả nặng nề cho người tiêu dùng và tác động tiêu cực đến uy tín của các chủ đầu tư trung thực.

Ngoài ra, có hiện tượng các sàn giao dịch hợp tác “ôm hàng”, tạo ra “sóng” và tạo ra tình trạng “sốt ảo” với chênh lệch giá, gây nhiễu loạn trong thị trường. Tình trạng hoạt động của các sàn giao dịch không tuân thủ quy định, không đăng ký và không báo cáo kết quả hoạt động cho cơ quan quản lý.

Nhiều sàn giao dịch trở thành tác nhân chính tạo ra “sốt đất”, tạo ra sự lũng đoạn thị trường bất động sản tại nhiều địa phương, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản cũng như kinh tế địa phương.

Điều 78 của Luật Kinh doanh Bất động sản đã quy định về trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với kinh doanh bất động sản trên địa bàn. Nhiệm vụ bao gồm quản lý hành nghề môi giới bất động sản, giám sát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản và các dịch vụ bất động sản khác trên địa bàn, cũng như thực hiện các công đoạn thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Bộ Xây dựng đã chỉ ra rằng việc thực hiện chính sách và pháp luật liên quan đến công tác kinh doanh dịch vụ bất động sản ở một số địa phương còn hạn chế. Việc theo dõi và đánh giá diễn biến thị trường cũng như thực hiện các biện pháp xử lý, chưa kịp thời và đã dẫn đến tình trạng sốt giá và “bong bóng” bất động sản trên địa bàn. Công tác thanh tra, kiểm tra, và giám sát các chủ đầu tư, sàn giao dịch và môi giới bất động sản chưa được thường xuyên và không được xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật.