Cần quy định rõ ràng để tránh “ôm đất” đầu cơ trong việc phân lô bán nền tại địa phương

Line

Theo Nghị định 35, UBND các tỉnh sẽ được quy định các khu vực được chuyển nhượng đất dưới hình thức phân lô bán nền mà không cần ý kiến của Bộ Xây dựng. Điều này được các chuyên gia đánh giá là sẽ mang lại sự chủ động cho địa phương trong việc quy hoạch và quản lý.

Cần quy định rõ ràng để tránh "ôm đất" đầu cơ trong việc phân lô bán nền tại địa phương

Theo Nghị định số 35 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, UBND cấp tỉnh được phép quy định chi tiết khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được duyệt, tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, và kinh doanh bất động sản mà không cần xin ý kiến của Bộ Xây dựng.

Các dự án được phân lô bán nền phải phù hợp với các cấp độ quy hoạch đô thị và đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng của toàn bộ dự án hoặc theo phân kỳ được duyệt. Việc xây dựng nhà ở phải tuân thủ nội dung và tiến độ dự án đã được duyệt.

Tuy nhiên, không được áp dụng cho khu vực có yêu cầu cao về quản lý kiến trúc cảnh quan, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị. Cũng không áp dụng trong khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị.

UBND cấp tỉnh sẽ dựa trên quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị của từng đô thị, quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch để quy định chi tiết khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở